Information om nu levande människor är exkluderad med hänsyn till PUL (Personuppgiftslagen).